રડશો ત્યારે બધાને દૂરથી દયા આવશે, પડશો ત્યારે ઊભા કરવા નહીં, સૌ જોવા આવશે
મને એક બહુ સરસ મેસેજ આવ્યો તમને ગમશે. જુવાન દીકરા સાથે બાપાને સારી એવી બોલાચાલી થઈ.
બે પ્રકારની વ્યક્તિઓ સાથે જ સબંધ રાખવો; પહેલી, તમે મદદ માંગો ત્યારે મદદ કરે અને બીજી,
આપણે જેવા નથી એવો દેખાડો કરવાની કોશિશ કરવાથી જે થાક લાગે એ મટાડવાની દવાની શોધ હજુ થઈ નથી.
વહેલી સવારે ફેઈસબુક, વોટ્સએપ અને અન્ય ઘણી બધી એપ્લિકેશનોમાંથી સારા સારા વિચારો કરોડો લોકો
પૈસાથી હેસિયત બદલાય, સાહેબ! ઔકાત નહીં. જરૂરી નથી કે, બધા અમીરો અમીર હોય અને બધા
મોહ અને પ્રેમમાં ઘણો તફાવત છે. મોહમાં વ્યક્તિ માત્ર સામેવાળાની તમામ સારી બાબતોને જ
Scroll to Top